Svi sveti i Dušni dan ( 2017. )

Prvo čitanje: Otk 7,2-4.9-14
Vidjeh, eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda i plemena i puka i jezika! 

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola 

Ja, Ivan, vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bî dano nauditi zemlji i moru: »Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!« I začujem broj opečaćenih – sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih.
 
Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. Viču iza glasa:
 
»Spasenje Bogu našemu
koji sjedi na prijestolju
i Jaganjcu!«

I svi anđeli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića, padoše pred prijestoljem nice, na svoja lica, i pokloniše se Bogu govoreći: 

»Amen! Blagoslov i slava, 
i mudrost, i zahvalnica,
i čast i moć i snaga
Bogu našemu
u vijeke vjekova. Amen.«

I jedan me od starješina upita: »Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?« Odgovorih mu: »Gospodine moj, ti to znaš.« A on će mi: »Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj.«
 
Riječ Gospodnja.
 

Otpjevni psalam: Ps 24, 1-6
Pripjev: Takav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju,
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto:
duša mu se ne predaje ispraznosti.

On blagoslov prima od Gospodina
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega,
koji traže lice Boga Jakovljeva.

Drugo čitanje: 1Iv 3, 1-3
Vidjet ćemo ga kao što jest.

Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac:
djeca se Božja zovemo, i jesmo.
A svijet nas ne poznaje
zato što ne poznaje Njega.

Ljubljeni,
sad smo djeca Božja
i još se ne očitova što ćemo biti.

Znamo:
kad se očituje, bit ćemo njemu slični
jer vidjet ćemo ga kao što jest.


Evanđelje: Mt 5, 1-12a
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima. 

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju 

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:
 »Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!
Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!«
 
Riječ Gospodnja.
 • 20171101_110124 (Custom)
 • 20171101_110127 (Custom)
 • 20171101_110128 (Custom)
 • 20171101_110138 (Custom)
 • 20171101_110139 (Custom)
 • 20171101_110207 (Custom)
 • 20171101_110208 (Custom)
 • 20171101_110210 (Custom)
 • 20171101_110212(0) (Custom)
 • 20171101_110226 (Custom)
 • 20171101_111021 (Custom)
 • 20171101_111659 (Custom)
 • 20171101_113710 (Custom)
 • 20171101_113722 (Custom)
 • 20171101_113910 (Custom)
 • 20171101_115824 (Custom)
 • 20171102_155852 (Custom)
 • 20171102_155856 (Custom)
 • 20171102_160252 (Custom)
 • 20171102_160340 (Custom)
 • 20171102_160412 (Custom)
 • 20171102_160416 (Custom)
 • 20171102_160423 (Custom)
 • 20171102_160926 (Custom)
 • 20171102_160937 (Custom)
 • 20171102_160945 (Custom)
 • 20171102_161003 (Custom)
 • 20171102_161139 (Custom)
 • 20171102_161543 (Custom)
 • 20171102_161608 (Custom)
 • 20171102_161617 (Custom)
 • 20171102_161627 (Custom)
 • 20171102_161634 (Custom)
 • 20171102_161652 (Custom)
 • 20171102_162023 (Custom)
 • 20171102_162029 (Custom)
 • 20171102_162037 (Custom)
 • 20171102_162544 (Custom)
 • 20171102_162639 (Custom)
 • 20171102_162803 (Custom)