Župno 24-satno klanjanje uoči Tijelova ( 14.06.2017. )

Svet si, Gospodine, Bože naš!

MISAO IZ EVANÐELJA DANA
Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.

X. tjedan kroz godinu
Srijeda, 14. 6. 2017.

Prvo čitanje:
2 Kor 3, 4-11
On nas osposobi za poslužitelje novoga Saveza, ne slova, nego Duha.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Takvo pouzdanje imamo po Kristu u Boga. Ne kao da smo sami sobom, kao od sebe, sposobni što pomisliti, nego naša je sposobnost od Boga. On nas osposobi iza poslužitelje novoga Saveza, ne slova, nego Duha; jer slovo ubija, a Duh oživljuje. Pa ako je smrtonosna služba, slovima uklesana u kamenju, bila tako slavna da sinovi Izraelovi nisu mogli pogledati u lice Mojsijevo zbog prolazne slave lica njegova, koliko li ce slavnija biti služba Duha. Jer ako je služba osude bila slavna, mnogo je slavnija služba pravednosti. I zbilja, nije ni bilo proslavljeno ono što je u toj mjeri proslavljeno, ako se usporedi s uzvišenijom slavom. Jer ako je ono prolazno bilo slavno, mnogo je slavnije ovo što ostaje.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:
Ps 99, 5-9
Uzvisujte Gospodina, Boga našega,
padnite pred podnožje njegovo;
ono je sveto.

Mojsije i Aron medu svecenicima njegovim
i Samuel medu onima koji zazivaju ime njegovo:
zazivahu Gospodina, i on ih usliša.

Iz stupa od oblaka govoraše njima:
slušahu zapovijedi njegove
i odredbe što ih dade.

Gospodine, Bože naš, ti si ih uslišivao;
Bože, milostiv si bio njima
premda si kažnjavao grijehe njihove.

Uzvisujte Gospodina, Boga našega,
padnite pred svetu goru njegovu:
jer svet je Gospodin, Bog naš.

Evanđelje:
Mt 5, 17-19
Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.

Čitanje svetog Evandelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim ucenicima:
»Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke.
Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.
Zaista, kažem vam,
dok ne prođe nebo i zemlja,
ne, ni jedno slovce, ni jedan potezic iz Zakona nece proci,
dok se sve ne zbude.
Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi
i tako nauci ljude,
najmanji ce biti u kraljevstvu nebeskom.
A tko ih bude vršio i druge ucio,
taj ce biti velik u kraljevstvu nebeskom.«
Riječ Gospodnja.

 

 • 24satno klanjanje (1)
 • 24satno klanjanje (10)
 • 24satno klanjanje (11)
 • 24satno klanjanje (12)
 • 24satno klanjanje (13)
 • 24satno klanjanje (14)
 • 24satno klanjanje (15)
 • 24satno klanjanje (18)
 • 24satno klanjanje (19)
 • 24satno klanjanje (2)
 • 24satno klanjanje (21)
 • 24satno klanjanje (22)
 • 24satno klanjanje (24)
 • 24satno klanjanje (26)
 • 24satno klanjanje (27)
 • 24satno klanjanje (5)
 • 24satno klanjanje (6)
 • 24satno klanjanje (7)
 • 24satno klanjanje (8)
 • 24satno klanjanje (9)