Presveto Trojstvo ( 11.06.2017. )

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Bog je poslao Sina da se svijet spasi po njemu.

Nedjelja, 11. 6. 2017.
PRESVETO TROJSTVO

Prvo čitanje:
Izl 34, 4b-6.8-9 
Gospodin! Gospodin! Bog milosrdan i milostiv! 

Čitanje knjige Izlaska

U one dane: Mojsije rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke dvije kamene ploče, kako mu je Gospodin naredio. Gospodin se spusti u liku oblaka, a on stade preda nj i zazva ime Gospodnje: »Gospodin! Gospodin!« Gospodin prođe ispred njega te se javi: »Gospodin, Gospodin, Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću.«

Mojsije smjesta pade na zemlju i pokloni se. Onda reče: »Gospodine moj! Ako sam stekao blagonaklonost u tvojim očima, onda, Gospodine, pođi s nama! Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše opačine i primi nas za svoju baštinu!«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:
Otp. pj.: Dn 3, 52-56
Hvaljen i slavljen dovijeka! 

Blagoslovljen budi, Gospodine,
Bože otaca naših!

Blagoslovljen budi
u domu svete slave svoje!

Blagoslovljen budi
na prijestolju kraljevstva svoga!

Blagoslovljen, ti što istražuješ bezdane
i sjediš nad kerubima!

Blagoslovljen budi
na svodu nebeskom!

 

Drugo čitanje:
2 Kor 13, 11-13 
Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga!

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama. Pozdravite jedni druge svetim cjelovom. Pozdravljaju vas svi sveti. Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama!

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:
Iv 3, 16-18
Bog je poslao Sina da se svijet spasi po njemu. 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: »Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.«

Riječ Gospodnja.

 

 • 11.6. dodati (1) (Custom)
 • 20170611_090828 (Custom)
 • 20170611_090859 (Custom)
 • 20170611_091518 (Custom)
 • 20170611_091535 (Custom)
 • 20170611_091535k (Custom)
 • 20170611_091545 (Custom)
 • 20170611_091551 (Custom)
 • 20170611_091554 (Custom)
 • 20170611_091556 (Custom)
 • 20170611_093323 (Custom)
 • 20170611_093323d (Custom)
 • 20170611_093343 (Custom)
 • 20170611_093455 (Custom)
 • 20170611_093513 (Custom)
 • 20170611_093522 (Custom)
 • 20170611_093522(0) (Custom)