Duhovski susret molitvenih zajednica i pokreta u katedrali ( 05.06.2017. )

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Pograbe sina njegova ljubljenoga, ubiju ga i izbace iz vinograda.

1. tjedan kroz godinu
Ponedjeljak, 5. 6. 2017.
BONIFACIJE, BISKUP I MUČENIK

 

Prvo čitanje:
Tob 1, 1a.2; 2, 1-9 
Tobija se više bojao Boga nego kralja.

 

Početak Knjige o Tobiji

Tobija, iz plemena i grada Naftalijeva, bî odveden u prognanstvo u vrijeme Šalmanasara, kralja asirskoga. Ali ni u prognanstvu ne napusti puta istine.

Jednom, o blagdanu Gospodnjem, u kući Tobijinoj bijaše priređen lijep objed, pa Tobija reče svome sinu: »Idi, dovedi kojega bogobojaznoga od našega plemena, da objeduje s nama.« On ode i kad se vrati donese vijest da jedan od sinova Izraelovih zaklan leži na trgu. Tobija umah skoči s ležaljke, ostavi objed i ne okusivši ništa pohiti k mrtvacu; uzme ga i potajice odnese kući da bi ga, kad sunce zađe, oprezno pokopao. Kada sakri mrtvaca, objedova u tuzi i trepetu. Sjetio se besjede što je reče Gospodin po proroku Amosu: »Okrenut će se svetkovine vaše u kuknjavu i tužaljku.«

Kad je sunce zašlo, ode i pokopa mrtvaca. A znanci ga prekoravahu: »Već si zbog toga imao biti pogubljen i jedva si smrti izmakao, pa opet pokapaš mrtve!« Ali se Tobija većina bojao Boga nego kralja, pa bi kradomice uzimao tijela ubijenih, krio ih u kući i pokapao o ponoći.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:
Ps 112, 1-6
Blago čovjeku koji se boji Gospodina!

Blago čovjeku koji se boji Gospodina 
i koji uživa u naredbama njegovim:
moćno će mu biti na zemlji potomstvo,
na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.

Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu,
njegova pravednost ostaje dovijeka.
Čestitima sviće ko svjetlost u tami:
milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.

Dobro je čovjeku koji je milostiv i daje u zajam, 
koji poslove svoje obavlja pravedno.
Do vijeka neće on posrnuti:
u vječnome će spomenu biti pravednik.

 

Evanđelje:
Mk 12, 1-12 
Pograbe sina njegova ljubljenoga, ubiju ga i izbace iz vinograda.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Uze Isus svećenicima, pismoznancima i starješinama zboriti u prispodobama:

»Čovjek vinograd posadi, ogradom ogradi, iskopa tijesak i kulu podiže pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. I u svoje vrijeme posla vinogradarima slugu da od njih uzme dio uroda vinogradskoga. A oni ga pograbiše, istukoše i otposlaše praznih ruku. I opet posla k njima drugoga slugu: i njemu razbiše glavu i izružiše ga. Trećega također posla: njega ubiše. Tako i mnoge druge: jedne istukoše, druge pobiše.«

»Još jednoga imaše, sina ljubljenoga. Njega naposljetku posla k njima misleći: 'Poštovat će sina moga.' Ali ti vinogradari među sobom rekoše: 'Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i baština će biti naša.' I pograbe ga, ubiju i izbace iz vinograda.

Što li će učiniti gospodar vinograda? Doći će i pobiti te vinogradare i dati vinograd drugima.

Niste li čitali ovo Pismo:
Kamen što ga odbaciše graditelji,
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo,
kakvo čudo u očima našim!«
I tražili su da ga uhvate, ali se pobojaše mnoštva. Razumješe da je protiv njih izrekao prispodobu pa ga ostave i odu.

Riječ Gospodnja.

 

Preuzmite dokument: Iuvenescit_Ecclesia_Crkva_se_pomlađuje.

 Više o događaju pročitajte na stranicama Dubrovačke biskupije. 

 • a (100)
 • a (101)
 • a (102)
 • a (103)
 • a (104)
 • a (105)
 • a (106)
 • a (107)
 • a (108)
 • a (109)
 • a (110)
 • a (111)
 • a (112)
 • a (113)
 • a (114)
 • a (115)
 • a (116)
 • a (117)
 • a (118)
 • a (119)
 • a (120)
 • a (121)
 • a (122)
 • a (124)
 • a (125)
 • a (126)
 • a (127)
 • a (128)
 • a (129)
 • a (130)
 • a (131)
 • a (132)
 • a (133)
 • a (134)
 • a (135)
 • a (136)
 • a (137)
 • a (138)
 • a (139)
 • a (140)
 • a (141)
 • a (142)
 • a (143)
 • a (144)
 • a (145)
 • a (146)
 • a (147)
 • a (148)
 • a (149)
 • a (150)
 • a (151)
 • a (152)
 • a (153)
 • a (154)
 • a (155)
 • a (156)
 • a (157)
 • a (158)