Pedesetnica Duhovi ( 04.06.2017. )

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga.

Nedjelja, 4. 6. 2017.
PEDESETNICA. DUHOVI

Prvo čitanje:
Dj 2, 1-11
Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti.

Čitanje Djela apostolskih

Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.

A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:
Ps 104, 1ab.24ac.29b-31.34
Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!
Puna je zemlja stvorenja tvojih.

Ako dah im oduzmeš, ugibaju,
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju,
i tako obnavljaš lice zemlje.

Neka dovijeka traje slava Gospodnja:
nek se raduje Gospodin u djelima svojim!
Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Gospodinu.

 

Drugo čitanje:
1 Kor 12, 3b-7, 12-13
U jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Nitko ne može reći: »Gospodin Isus« osim u Duhu Svetom. Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist.

Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:
Iv 20, 19-23
Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.«

To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«

Riječ Gospodnja.

 

 

 • 20170604_091255 (Custom)
 • 20170604_091257 (Custom)
 • 20170604_091712 (Custom)
 • 20170604_091753 (Custom)
 • 20170604_092023 (Custom)
 • 20170604_092023d (Custom)
 • 20170604_092158 (Custom)
 • 20170604_092333 (Custom)
 • 20170604_092339 (Custom)
 • 20170604_092345 (Custom)
 • 20170604_092349 (Custom)
 • 20170604_092355 (Custom)
 • 20170604_092358 (Custom)
 • 20170604_092424 (Custom)
 • 20170604_092455 (Custom)
 • 20170604_092457 (Custom)
 • 20170604_092507 (Custom)
 • 20170604_093626d (Custom)
 • 20170604_093629 (Custom)
 • 20170604_093636 (Custom)
 • 20170604_093820 (Custom)
 • 20170604_093827 (Custom)
 • 20170604_093831 (Custom)
 • 20170604_093845 (Custom)
 • 20170604_093851 (Custom)
 • 20170604_093925 (Custom)
 • 20170604_093943 (Custom)
 • svec_blag1_(Custom)