#jakost

Sv. Faustina Kowalska
"Hrabrost i snaga u meni nisu moji nego pripadaju Onom koji u meni boravi – po Euharistiji.“

1 Sam 2, 1
"Kliče srce moje u Jahvi, raste snaga moja po Bogu mom!"