#slavljenje

Papa Franjo
"Župa je prisutnost Crkve na nekom teritoriju, mjesto na kojem se sluša Božja riječ, mjesto rasta u kršćanskom životu, mjesto dijaloga, navještaja, velikodušne ljubavi, klanjanja i slavljenja.“

Ps 113, 3
“Od istoka sunca do zalaska hvaljeno bilo ime Jahvino!”

Ps 100, 4
"Uđite s hvalama na vrata njegova, u dvore njegove s pjesmama; hvalite ga, ime mu slavite!"

Ps 104, 33
"Pjevat ću Jahvi dokle god živim, svirat ću Bogu svome dokle god me bude."

Ps 150, 5
"Sve što god diše, Jahvu neka slavi! Aleluja!"

1 Kor 10, 31
"Dakle, ili jeli, ili pili, ili drugo što činili, sve na slavu Božju činite!"

Rim 15, 5-6
“A Bog postojanosti i utjehe dao vam da međusobno budete složni po Kristu Isusu te jednodušno, iz jednoga grla, slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista.“