#poslušnost

Sv. Franjo Saleški
"Tjeskoba je najveće zlo koje može zadesiti dušu, osim grijeha. Bog ti zapovijeda da moliš, ali zabranjuje da brineš."