O Župi

Povijest i područje župe

Župa Presvetoga Spasitelja u Mokošici ustanovljena je 1769. za naselja na ušću rijeke Omble: Mokošicu i Sustjepan, te za naselja u Podbriježju i Petrovu Selu. Bila su to relativno mala naselja nastala oko vlastelinskih ljetnikovaca. No, budući da su naselja bila udaljena od sjedišta župe u Rožatu, pokazala se potreba za drugim župnim centrom u Rijeci dubrovačkoj. Sjedište je nove župe bila crkva Presvetoga Spasitelja, koja je bila podignuta na mjestu gdje stoji današnja župna crkva u Mokošici, a sagrađena je ubrzo nakon što je Dubrovnik otkupio ˝Terae novae˝.

Župa ima dvije filijale: Sustjepan na lijevoj obali rijeke Omble i Pobriježje - Petrovo Selo. U Batahovini (filijala Sustjepan) Bernardo Kaboga je 1856. ustanovio nadarje (beneficij) s crkvom sv. Bernarda i patronatskim pravom obitelji Kaboga. Nadarje je poslije 1916. bez nadarbenika, a potom je nestalo.

 

 

 

Župa danas

Župa se zadnjih desetljeća višestruko povećala. Prema popisu iz 1971. godine, brojila je 134 obitelji s 445 stanovnika, a prema popisu iz 2001. na istom području obitava 1930 stanovnika u 448 obitelji. Žitelji su uglavnom katoličke vjere.

U župi danas djeluje:
zbor mladih, ministrantska grupa, čitači, župni karitas, župno ekonomsko vijeće i župno pastoralno vijeće.

U župi je jedna redovnička kuća sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog od 1988. godine.
Groblje u Mokošici osnovano je 1897., a filijale u Sustjepanu i Petrovu Selu imaju vlastita groblja.
Osnovna se škola danas nalazi na području župe sv. Obitelji u Novoj Mokošici, dok djeca iz Sustjepana pohađaju školu Ivana Gundulića u Gružu. Srednjoškolci idu u Dubrovnik.

 

 

Župna crkva

Župna crkva posvećena je Uzašašću Gospodinovu (sv. Spasitelj). Sagrađena je 1954., a posvećena 1963. Današnja je crkva sagrađena na mjestu stare, sasvim male crkve Presvetoga Spasitelja iz 15. st., koja je srušena u ratnom granatiranju 1944. godine. Zvonik je podignut milodarima dobročinitelja 1882. godine.

Crkva i zvonik oštećeni su za vrijeme Domovinskog rata, a najveću štetu neprijatelj je nanio granatiranjem 4. kolovoza 1995. godine. Tada je srušen potrijem i pročelni zid župne crkve, kao i dio zvonika. U obnovi 1997. godine, crkva je produžena za dužinu potrijemka. Stoga je danas crkva malo duža, ali bez potrijemka koji je stajao prije obnove.

 

Druge crkve i kapele

   •   sv. Stjepan u Sustjepanu najstarija je crkvica u Rijeci dubrovačkoj. Smatra se da je to prva matična crkva na području Rijeke. Sagrađena je, kako stari kroničari navode, darom hrvatskog kralja Stjepana Miroslava, koji je 948. godine sa svojom ženom Margaritom pohodio Dubrovnik. Gradnju ove crkvice treba stoga datirati u 10. stoljeće. Današnja crkvica je nešto viša od izvorne, jer je izvorna crkva stradala u požaru na blagdan sv. Stjepana 1869. godine. Budući da je u požaru uništena sva unutrašnjost, crkva je u obnovi povišena, te je sagrađena sakristija.

   •   sv. Antun je zavjetna kapela u Sustjepanu. Podignuta je darovima mještana 1906., ali je ista srušena u vrijeme gradnje magistralne ceste, te ponovno izgrađena na drugoj lokaciji 1965. godine.
   •   sv. Nikola, zavjetna crkva na groblju u Sustjepanu sagrađena je 2002. na spomen poginulim braniteljima.
   •   sv. Križ na groblju u Mokošici (novogradnja iz 2009).
   •   Gospa od Zdravlja u Petrovu Selu sagrađena je i svečano blagoslovljena 1902. godine. Požar 1989. godine zahvatio je okolne čemprese, pa je crkva teško oštećena, ali je obnovljena 1998. godine.
   •   sv. Bernard u Batahovini izvan uporabe.

 

Župa Presvetoga Spasitelja Mokošica
adresa: Malo selo 3, 20236 Mokošica
telefon: 020 452 999
župnik: don Ivica Pervan, dekan dekanata Dubrovnik II