#ljubav

Bl. Majka Terezija
"Ako želimo da ljudi čuju poruku ljubavi, moramo je poslati u svijet. Da bi svjetiljka gorjela, moramo u nju dolijevati ulje."

Benedikt XVI
"Tko ljubi Krista, ljubi Crkvu i želi da ona uvijek bude sve više izraz i oruđe ljubavi koja od njega dolazi.“

Sv. Ivan Bosco
"Svaka riječ treba biti prožeta ljubavlju."
"Svi ne mogu postiti niti poduzimati duga hodočašća na slavu Božju. Ne mogu svi niti davati obilnu milostinju. Ali zato svi mogu ljubiti Boga. Dovoljno je Boga ljubiti.“

Sv. Augustin
"Ako šutiš – šuti iz ljubavi; ako govoriš – govori iz ljubavi; ako opominješ – opominji iz ljubavi; ako opraštaš – opraštaj iz ljubavi."
"Tko ljudi Krista, ljubi Crkvu i želi da ona uvijek bude sve više izraz i oruđe ljubavi koja od njega dolazi."

Papa Franjo
"Bog nas sudi ljubeći nas."

Ps 86, 15
"No ti si, Gospode Bože, milosrdan i blag, spor na srdžbu – sama ljubav i vjernost."

Ps 100, 5
"Jer dobar je Jahve, dovijeka je ljubav njegova, od koljena do koljena vjernost njegova."

Mt 22, 37
"Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim!"

Rim 8, 28
"Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube."

Gal 5, 22
"Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, suzdržljivost."

1 Iv 4, 16
"I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu."

Izr 17, 17
"Prijatelj ljubi u svako vrijeme, a u nevolji i bratom postaje."

1 Iv 4, 18
“Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u ljubavi.“