#utjeha

Sv. Leopold Mandić
"Bog nas nikada ne napušta."

Ps 46, 2
"Bog nam je zaklon i utvrda, pomoćnik spreman u nevolji."

Rim 8, 31
"Ako je Bog za nas, tko će protiv nas?"