#sabranost

Bl. Majka Terezija
"Bog je prijatelj tišine. Potrebna nam je tišina kako bismo mogli dotaknuti duše.“

Sv. Faustina Kowalska
"Preduvjet za djelovanje Duha Božjega je tišina i sabranost.“

Papa Franjo
"Naučimo se sjećati se onoga što je Bog učinio u našemu životu!“