#predanje

1 Pt 5, 7
“Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas!“

Sv. Ignacije Lojolski
“Većina ljudi nema pojma što bi Bog s njima mogao učiniti kada bi mu se samo stavili na raspolaganje.“