#brak

Franz Schubert
“Sretan je onaj muškarac koji pronađe pravog prijatelja, a najsretniji je onaj koji ga pronađe u svojoj supruzi.”

Mignon McLaughlin
“Uspješan brak zahtjeva često zaljubljivanje – uvijek u istu osobu.”

Barbara Taylor Bradford
“Ljubav je sjeme, a brak vrt. I kao i tvoji vrtovi brak zahtijeva potpun angažman, mnogo truda, ljubavi i brige. Nema smilovanja prema korovu, čupaj ga prije negoli se zakorijeni. Posveti se svom braku s istom požrtvovnošću koju ulažeš u svoje nasade, pa će sve biti u redu. Ne zaboravi da u brak treba neprestano unositi nešto novo, ako želiš da ti cvate…”

Lav Nikolajevič Tolstoj
“Bračni je život lađa koja nosi dvije osobe po olujnom moru. Ako samo jedna napravi kakav nagli pokret, lađa će potonuti.”

Prop 4, 9-10
“Bolje je dvojici nego jednome… jer padne li jedan, drugi će ga podići.”

Mt 19, 5-6
“Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.”

Ef 5, 21-24
“Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu! Žene svojim muževima kao Gospodinu! Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve – On, Spasitelj Tijela. Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu!”

Ef 5, 25, 28
“Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju. Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi.”

1 Pt 3, 7
“Tako i vi, muževi, obazrivo živite sa svojim ženama, kao sa slabijim spolom, te im iskazujte čast kao subaštinicima milosti Života da ne spriječite svojih molitava.”

Kol 3, 18-19
“Žene, pokoravajte se svojim muževima kao što dolikuje u Gospodinu! Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima.”

Ef 4, 26
“Srdite se, ali ne griješite! Sunce nek ne zađe nad vašom srdžbom i ne dajte mjesta đavlu.

Ef 4, 2-4
“Podnosite jedni druge u ljubavi; trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira! Jedno tijelo i jedan Duh – kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva!”