ŠTO KAŽE HRABRI PROPOVJEDNIK?

 

 

"Kad vam otmu sve, ostat će vam dvije ruke; sklopite ih na molitvu, pa ćete tada biti najjači!"

 

“Oni mogu imati na raspolaganju sve vojske ovoga svijeta, mogu posjedovati sva materijalna sredstva, mogu imati sav tisak, sve radiopostaje i sva kina.
Jednu stvar ipak ne mogu posjedovati – da ovladaju srcima i dušama ljudi, što je isključivo Božja povlastica.
I ne samo da Bog ima moć nad srcima siromašnih i bijednih, nego i nad moćnicima ovoga svijeta, prema riječima Svetog pisma:
‘Kraljevo je srce u ruci Božjoj; on ga vodi kuda god hoće.’ (Izr 21, 1)”
Iz propovijedi bl. Alojzija Stepinca na blagdan sv. Petra i Pavla 1942. godine

 

stepinac (2)Stepinčeva pobožnost Majci Božjoj vidljiva je u njegovoj Duhovnoj oporuci, potpisanoj u Krašiću, 28. svibnja 1957.g.:
“Naši su očevi i djedovi upravo posijali Marijinim crkvama čitavu našu domovinu. Njezin sveti lik stajao je na bojnim zastavama naših pređa, kad su polazili u boj “za krst časni i slobodu zlatnu”. Pred Njezinim su svetim likom klečali raskajani, moleći od Boga oproštenje grijeha po zagovoru One, koja je “utočište griješnika”. U Nju su stavljali svoje nade u svim teškim časovima i osobnoga i narodnoga života.
Nastavite tradiciju svojih otaca, na što vas uostalom bez prekida opominju i vrhovni poglavari Crkve, kao vrhovni učitelji vjere. Ako budete uvijek iskreno štovali i ljubili Bogorodicu, onda će se i na vama ispuniti ono, što veli mudrac: ‘Tko časti mater svoju, sabire blago.’
Konačno, jer je Bog ljubav, kao što veli apostol, ljubite se među sobom! Pomažite se uvijek bratski među sobom. Budite jedno srce i jedna duša. Ali ljubite i neprijatelje svoje jer je zapovijed Gospodnja! ‘Tada ćete biti djeca Oca svojega nebeskoga, koji pušta da sunce Njegovo izlazi nad dobre i zle i daje da daždi na pravedne i griješnike’. Neka vas od te ljubavi prema neprijatelju ne odvrate opačine njegove. Drugo je čovjek, drugo je opačina njegova. Čovjek je, veli sv. Augustin, djelo Božje, opačina je djelo ljudsko. Ljubi ono, što je Bog načinio, a ne ono, što je čovjek načinio.
Sjetite se katkada u molitvama i mene, svoga pastira u teškim vremenima, da mi Gospodin bude milostiv. Ja se nadam da će mi milosrdni Isus dati milost, da mogu uvijek u nebu moliti za sve vas, dok bude svijeta i trajala naša dijeceza, da svi prispijete k cilju, za koji vas je Bog stvorio.”

stepinac (1)“Moja je želja, da svetište Majke Božje Bistričke postane hrvatsko narodno svetište”
U mjesecu studenome 1939. godine nadbiskup Stepinac obratio se čitavoj hrvatskoj vjerničkoj javnosti s molbom da podupru uređenje svetišta Majke Božje Bistričke. Planovi o uređenju su bili veliki: križni put, uređenje prostora ispod Kalvarije, izgradnja kapela i terasa za pričešćivanje, priručnik za hodočasnike. Premda je to bilo ratno vrijeme, hodočašća na Mariju Bistricu nisu jenjavala. Upravo u tim godinama kada su mnogi očevi bili na ratištima a materijalna neimaština bivala sve veća, najjače se čuo bistrički zaziv i “potreba da se okupe hrvatski katolici oko Crkve i svoga svećenstva, pa da učine sve, što se za spas dade učiniti”.

“Moja je želja, da svetište Majke Božje Bistričke postane hrvatsko narodno svetište” – Stepinčeve riječi odjeknule su s radošću i oduševljenjem u srcima hrvatskih katolika.

„Svetište će biti veličanstven spomenik cijelog naroda Majci Božjoj i ponos hrvatskih katolika i njihovog svećenstva...“

 

stepinac (4)Misli blaženoga Alojzija Stepinca

Ne može biti siromah onaj koji nosi Boga u duši.

Kad bismo htjeli prodati obraz i dušu, danas bismo odmah primali odlikovanja. Ali uvijek nama svima i mora biti memento ona Kristova: “Ta što koristi čovjeku, ako sav svijet stekne?”

… jedan dobar dio štampe, osobito dnevne, ima premalo savjesti…

Povijest Crkve i vjekovno njezino iskustvo uči, da kršćanin i katolik u dva smjera ima očekivati borbu, patnje i muke.

Ja se nimalo ne brinem za mogućnost moga oslobođenja. Ja znam zašto trpim. Radi se o pravima Katoličke Crkve. Ja sam za nju spreman svaki čas umrijeti.

Jake i sretne Hrvatske nema bez jakih, fizički i moralno zdravih i zadovoljnih hrvatskih obitelji!

Ne treba nam toliko učenih glava koliko poštenih.

Pravi muževi ne sagiblju koljena pred lažnim duhom vremena.

Katolički tisak brani duhovna i vjerska dobra čovječanstva.

Držimo se načela.

Kad vam otmu sve, ostat će vam dvije ruke; sklopite ih na molitvu, pa ćete tada biti najjači!

Blagoslov narodima po njihovoj djeci!

Crkva imade pravo na odgoj mladeži.

Ako treba trpjeti, trpjet ćemo. Ako u zatvor-u zatvor. Ako treba umrijeti, i umrijet ćemo-ali sotoni popustiti, to nikada!

Komunizam se od laži rodio, od laži živi, i od laži će umrijeti. Gospodinu Bogu se ne žuri, ali On nikada ne zakasni.

U svijetu nemaš što tražiti. Ja sam ga prezreo u duši i mogu Ti reći da je današnji svijet Sodoma i Gomora. Kad Ti se najslađim pričinja, najgore će Te ujesti. Nedavno sam vidio u jednom samostanu natpis :”Ako je ovdje i teško katkada živjeti, ali je slatko umrijeti.” Jednostavna, ali krasna istina.

Nema važnije zadaće u životu pojedinca negoli vlastita duhovna izgradnja.