Mjesečni raspored svetih misa u veljači

1. 2. 2021. PONEDJELJAK

+ Vlaho Seko

2. 2. 2021. UTORAK

 

3. 2. 2021. SRIJEDA

+ Katica i Roman i dr.čl.ob. Karl

4. 2. 2021. ČETVRTAK

+ Đuro i Jure Kralj

5. 2. 2021. PETAR

+ Pero i Cvija Čokljat

6. 2. 2021. SUBOTA

+ čl. ob. Stanka Čokljata

7. 2. 2021. NEDJELJA

08,30 – na nak. Ruže Čokljat

11,00 – pro populo (Krizma trećaša)

18,00 – + Pavo i Tea Urban

8. 2. 2021. PONEDJELJAK

Nema mise

9. 2. 2021. UTORAK

Nema mise

10. 2. 2021. SRIJEDA

Nema mise

11. 2. 2021. ČETVRTAK

Nema mise

12. 2. 2021. PETAR

Nema mise

13. 2. 2021. SUBOTA

Nema mise

14. 2. 2021. NEDJELJA

08,30 – na nak. Marije šanje

11,00 – pro populo

18,00 –  na nak. ob. Frana Arapovića

15. 2. 2021. PONEDJELJAK

+ čl. ob. Ivana Borasa

16. 2. 2021. UTORAK

+ Ivo Jović

17. 2. 2021. SRIJEDA

+ Mara i Andrija Pijević

18. 2. 2021. ČETVRTAK

+ Ružica i Frano Gavrić

19. 2. 2021. PETAR

Na nak. Maria Katića

20. 2. 2021. SUBOTA

+ Veselko Ćosić

21. 2. 2021. NEDJELJA

08,30 – na nak. Marije Ćorak

11,00 – pro populo

18,00 –  + čl. ob. Boroje i Lakić

22. 2. 2021. PONEDJELJAK

Na nak. ob. Stijepa Tomaša

23. 2. 2021. UTORAK

+ čl. ob. Mišeta

24. 2. 2021. SRIJEDA

+ čl. ob. Arapović i Đurić

25. 2. 2021. ČETVRTAK

+ Ilija i Mare Vukasović

26. 2. 2021. PETAR

+ Tomislav Bjelopera

27. 2. 2021. SUBOTA

Zavjetna procesija na Petrovo selo

28. 2. 2021. NEDJELJA

08,30 – na nak. ob. Mata Džono

11,00 – pro populo

18,00 –  + Nedjeljka Kaciga