Raspored svetih misa

b (367)Zimski raspored misa: 08:30, 11:00, 18:00*.
Ljetni raspored misa: 08:30, 11:00 i 19:00*.

 

Zajednička krunica: svaki dan 30 min prije svete mise.
Klanjanje pred Presvetim: svaki prvi petak u mjesecu, 1h prije svete mise. Prilika za ispovijed je 30 min prije početka.

Mise u Petrovu selu: blagdani i svetkovine.
Mise u Sustjepanu: zadnja nedjelja u mjesecu u 10:00 sati.